Certificering

Der er gennem tiden gjort mange tiltag for at sikre, at spam ikke kommer frem til indbakken, mens almindelige e-mails kommer frem uden problemer.

En af de mulige løsninger er en certificering. Her står et firma inde for, at alle afsendere de certificerer, sender e-mails af høj kvalitet og lever op til en række krav. Til gengæld er de systemer, der tager imod de certificerede e-mails, mere afslappede i forhold til spamanalyse, og dermed er der større sikkerhed for at ramme indbakken med en certificering.

Teori er en ting, virkeligheden er noget andet

Var det så let, ville spammerne blot lade sig certificere. Certificeringsfirmaet har et stort ansvar i at sikre, at kun ordentlige firmaer certificeres. Det gør de via dialog med de firmaer, der ønsker certificering, samt løbende overvågning af e-mails sendt fra de certificerede firmaer.

Certificeringsprocessen er derfor krævende, både i opstart samt i løbende vedligeholdelse, og gøres det ikke ordentligt, mister certificeringen sin værdi. Derfor er certificeringen heller ikke gratis, men i mange tilfælde tjener den sig selv ind igen i form af øget salg.

Kun afsenderen kan certificeres

Det er vigtigt at nævne, at de fleste ordentlige certificeringer kun forholder sig til virksomheden, der sender emailen, og ikke systemet, der sendes via. Med andre ord findes der ikke nogen effektive certificeringer, der tillader, at en emailmarketingudbyder som Ubivox bliver godkendt på vegne af alle kunder, og kan nyde godt af systemets certificering.

Det giver god mening, da en certificering af afsendersystemet i åbner for misbrug, hvor spammere benytter prøvekonti, eller endda købte konti, til at sende fra, indtil de bliver lukket.

Man kan altså ikke købe sig ind på et system og automatisk blive certificeret, uden at man som afsender selv at skal gennem certificeringsprocessen, og i den forbindelse garantere, at man lever op til de krav certificeringen stiller, samt betale for certificeringen.

Hør mere om hvordan en certificering kan hjælpe

Vores anbefaling

Vi har gennem tiden undersøgt mange firmaer, der tilbyder certificering, og kun ét af firmaerne har vi valgt at samarbejde med. Det drejer sig om ReturnPath, som har en god procedure for opstart, samt gode værktøjer til løbende opfølgning.

Desuden har de, som eneste certificeringsfirma, samarbejde med den absolut største e-mailudbyder,Hotmail. Andre firmaer bruger Hotmails navn i deres markedsføring, men kun ReturnPaths certificering kan rent faktisk forbedre leveringsraten til Hotmail.

På grund af den høje kvalitet, samt de gode resultater ReturnPath kan fremvise, tilbyder vi vores kunder at hjælpe med ReturnPath-certificeringer.

Læs mere om ReturnPath