Fordeling over flere SMTP-relæer & leveringsovervågning

En af de måder vi sikrer en ordentlig levering af jeres emails er gennem nøje overvågning og kontrol med vores forsendelsesrelæer. Et forsendelsesrelæ er en samling af enkeltstående SMTP-servere, der tjener et specifikt formål.

Alle serverne i vores SMTP-cluster overvåges konstant for at sikre mod problemer, der kan føre til forringelse af leveringssikkerheden. Vi benytter en række forskellige internt udviklede værktøjer og eksterne services til at holde øje med systemerne.

Vi benytter ligeledes flere forskellige relæer afhængig af leveringsformålet, og fordeler forsendelser på de enkelte relæer ud over de enkelte SMTP-servere efter en egenudviklet algoritme, som sikrer en jævn fordeling og optimerer leveringshastigheden til modtagersystemerne.

Vores system indsamler løbende information om modtagersystemernes foretrukne leveringshastighed og ønsker, ud fra teknisk og manuel feedback. Ligeledes vedligeholder vi en række databaser over ugyldige domæner, adresser, adressekombinationer,  spamtraps m.v., der ikke må leveres til.

Eksterne services

Vi indsamler dagligt data fra forskellige eksterne reputation-databaser omkring vores leveringer. Disse data gør os i stand til af fange leveringsproblemer fra enkelte servere i vores SMTP-cluster. Her er nogle eksempler på databaser vi overvåger:

  • Hotmail/Outlook.com: Smart Network Data Services
  • ReturnPath: SenderScore
  • Cisco: IronPort Email and Web Security (SenderBase)
  • Watchguard: ReputationAuthority
  • McAfee: Trusted Source

Derudover overvåger vi også over 200 forskellige RBL’er (Real-time Blackhole List).

SMTP-rapportering

Alle servere i vores SMTP-cluster rapporterer ugentligt den generelle leveringshastighed og om eventuelle forsinkelser forårsaget af blokeringer til vores driftspersonale. Alt dette foregår på domæneniveau, så vi nemt kan skabe os et øjebliksbillede af forholdene.

Hvis vi finder problemer, kan de oftest løses ved en finjustering i opsætningen af vores SMTP-cluster, så vi igen opnår den optimale leveringshastighed.

Performance

Når et nyhedsbrev forlader vores systemer, bliver det samtidig optaget i vores globale statistik. Denne statistik giver os mulighed for at finde nyhedsbreve, der performer på et niveau, der afviger fra den generelle performance. Vi overvåger bl.a. disse faktorer:

  • Åbningsrate
  • Klikrate
  • Bouncerate
  • Junkrate (indsamlet fra Feedback Loops)

Det gør os i stand til at opdage misbrugere af vores system hurtigt, så vi undgår at de når at belaste systemerne i en sådan grad, at det går ud over den generelle leveringssikkerhed.