SPF og Sender ID

Langt de fleste større emailudbydere gør brug af SPF (Sender Policy Framework), deriblandt Hotmail, Gmail og Yahoo! Mail.

SPF er en teknologi der, gennem specielle DNS-opslag, gør det muligt for modtageren at fastslå hvilke emailservere der tillades at sende mail på vegne af den specifikke afsender.

Vores SPF-informationer af tilgængelig som TXT-record på spf.ubivox.com.
Lav opslag på mxtoolbox.com

Udover SPF understøtter vi også Sender ID-validering. Sender ID er en teknologi der opererer på næsten samme måde som SPF – men på et andet aspekt af emailen. Med Sender ID valideres nemlig afsenderadressen, som er den adresse vi tillader at man frit kan ændre i Ubivox. Det er derfor ikke noget vi kan kontrollere, men vi overvåger dog din afsenderadresse og advarer dig i systemet, hvis der skulle være problemer.

Sender ID benyttes primært i Microsoft-servermiljøer. Hotmail/Outlook.com samt de fleste emailservere i firmaregi benytter denne form for validering.

Læs mere om SPF hos Wikipedia

DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) er en metode, der tillader den modtagende system kryptografisk et verificere identiteten af systemet bag emailen, og behandle den derefter. Ubivox benytter DKIM-systemet til at identificere sig, og alle emails, der forlader Ubivox, underskrives med vores DKIM-nøgler.

Denne teknik anvendes bl.a. af Yahoo! Mail, Gmail, og Fastmail, og resulterer ofte i hurtig behandling af de modtagede e-mails.

En ekstra bonus ved den kryptografiske signatur er, at alle vigtige headere (f.eks. emnefelt og afsender/modtager) i mailen er bundet af signaturen. Det gør, at modtageren kan være sikker på, der ikke er ændret i mailen under behandlingen.

Vi understøtter naturligvis også egne DKIM-nøgler. Har du i forvejen en DKIM-opsætning, kan du bruge den i vores platform, så du kan sikre en ensartet verificering i alle systemer.

Læs mere om DKIM hos Wikipedia