5 gode råd til at forbedre din leveringsevne:

Hvis du arbejder med e-mail marketing, har du måske prøvet det. Du har brugt lang tid på at lave et godt nyhedsbrev: Tekst, grafik og budskab er perfekt. Men efter du trykker send, opdager du at mange af dine modtagere slet ikke har fået din e-mail i indbakken – den er nemlig endt i deres spammappe.

Det er en ærgerlig situation og i sidste ende kan en dårlig leveringsevne, betyde dårlige resultater for din kommunikation. Men der er heldigvis nogle ting, du kan gøre for at forbedre din leveringsevne.

E-mailklienter sorterer ud fra flere forskellige parametre

Der var engang, hvor man bare skulle undgå nogle bestemte ord for at undgå at ryge i spammappen. Disse tider er dog for længst overstået. I slutningen af 00’erne begyndte man nemlig at bevæge sig væk fra at spam kun handlede om noget juridisk og uetisk, til at det nu også kan omhandle noget uønsket eller irrelevant.

Da ca. 90 % af alle e-mails er klassificeret som spam, skal e-mailklienter som Gmail og Outlook konstant arbejde med, hvordan de frasorterer unødvendige e-mails. De er nemlig interesserede i, at du kun modtagere de e-mails, du har tænkt dig at læse. Modtager du for mange irrelevante e-mails, er der nemlig så meget støj, at du formentlig ender med ikke at bruge særlig lang tid i platformen. Og det er e-mailklienterne selvfølgelig ikke interesserede i, da det minimerer trafikken i deres platform. Men hvordan vurderer klienterne så, hvad den individuelle modtager finder relevant?

E-mailklienterne er selvfølgelig ikke interesserede i at afsløre alle parametre, de sorterer ud fra, da det vil give svindlerne bedre vilkår. Men der er alligevel viden tilgængelig om, hvordan processen i grove træk fungerer.

Grundlæggende set sker der først en grovsortering. Her er der nogle tekniske og indholdsmæssige parametre, der bestemmer om din e-mail kommer frem. Dernæst kommer der en mere personlige sortering, der er baseret på individuelle modtageres tidligere adfærd. Altså: Ud fra indholdet i din e-mail vurderer klienterne, om den individuelle modtager vil finde den relevant. Derfor vil du opleve, at den samme e-mail kommer frem ved nogle modtagere, men ender i spam hos andre.

Din leveringsevne vil samtidig være afhængig af dit samlede omdømme på baggrund af, hvordan dine tidligere e-mails har præsteret. Hvis du bliver ved med at sende irrelevante e-mails, vil dit omdømme over tid derfor kun blive værre og værre

I slutningen af dette indlæg kan du læse mere om, hvad du kan gøre, hvis dit omdømme allerede er skadet. Men lad os starte med nogle tips til, hvad du kan gøre for at undgå at ende i den situation.

Tip 1: Få styr på det tekniske: Opsæt SPF, DKIM og DMARC

Når man snakker om leveringsevne af e-mails, er din SPF record helt basal. Når den er opsat, fortæller den nemlig, at dit e-mail system må sende e-mails på vegne af dig og dit domæne. Hvis du eksempelvis bruger Ubivox til at udsende nyhedsbreve, vil modtager-serveren registrere, at Ubivox forsøger at sende en e-mail på baggrund af dit domæne – her vil din SPF være et udtryk for, at du har godkendt dette.

Derfor starter hele vurderingen af dit omdømme som afsender med din SPF record. Hvis den ikke er sat op, vil dine e-mails oftere ende i spammappen hos dine modtagere. Du kan læse mere om SPF, og hvordan du opsætter den på vores supportside.

Hvis du skifter e-mail platform, skal du huske at opsætte din SPF record igen – altså; du skal godkende, at din nye platform også må sende e-mails på dine vegne.

Udover din SPF record, bør du have opsat DKIM og DMARC.

DKIM giver en modtager-server mulighed for at undersøge om din e-mail rent faktisk kommer fra dig og dit domæne. Rent teknisk bliver der indsat en usynlig digital signatur i din e-mail, som modtager-serveren kan bruge til at bekræfte, at e-mailen er reel og kommer fra dig. Hvis modtager-serveren er i tvivl om, hvorvidt det faktisk er dig, der sender e-mailen – eller om det er en phishing mail – vil den ende i spam, medmindre du har opsat DKIM.

DMARC er en mekanisme, der binder din SPF og DKIM sammen, og lader dig som ejer af at domæne fortælle modtager-serveren, hvordan de skal forholde sig til e-mails, der påstår at komme fra dig og dit domæne – men som ikke stemmer overens med din SPF og DKIM. Det kan fx være, at du får besked, når der er udsendt ikke-godkendte e-mails, der angiveligt skulle komme fra dit domæne. Denne information kan du bruge til at oplyse dine modtagere, hvis der er falske e-mails i omløb med din virksomhed som afsender.

DKIM og DMARC er dermed ekstra sikkerhedslag og bidrager til bedre leveringsevne. Selvom det lyder lidt teknisk, bør du bruge tid på at få styr på det. Mange hjemmesideudbydere har heldigvis styr på din DKIM for dig, men hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du læse mere om dette på vores supportside.

Tip 2: Ryd jævnligt op i dine lister

Da dit omdømme delvist er baseret på, hvorvidt du udsender relevant indhold, spiller modtagerne en stor rolle. Det er nemlig dem, der bestemmer om indholdet er relevant – enten bevidst ved ikke at åbne eller interagere med dine e-mails, eller ubevidst ved at e-mailklienterne sender den direkte i deres spammappe på baggrund af deres tidligere adfærd.

Det er derfor bedre for din leveringsevne at have færre modtagere, der faktisk interagerer med dine e-mails, end at have rigtig mange modtagere, der aldrig åbner dem. I sidstnævnte tilfælde, vil e-mailklienterne nemlig vurdere, at dine modtagere ikke finder dit indhold relevant, og derfor forværres dit omdømme.

Derfor bør du jævnligt rydde op i dine lister, så du ikke sender e-mails til personer, der reelt set ikke gider at interagere med dit indhold. Din åbningsrate bliver naturligvis højere af at slette irrelevante modtagere – fordi procentdelen af aktive modtagere nu er højere – og dét styrker dit omdømme.

I forlængelse af dette, skal du samtidig huske at have et tydeligt frameldingslink. Har du slet ikke et frameldingslink, skader du dit omdømme og det er faktisk ikke lovligt. Det er samtidig værd at huske, at det ikke er en skam at have frameldinger. Det hjælper dig blot med at rydde op i dine lister. Problemet opstår, hvis du oplever mange frameldinger over en vis periode. Så bør du nemlig undersøge hvad årsagen er, så du kan sætte ind over for det.

I de fleste e-mail platforme kan du automatisere oprydningen af lister. Det kan du gøre ved at opsætte en automation med en medlemshandling, der sletter medlemmer fra listen, hvis de ikke har interagerer med dine e-mails i fx 6 måneder.

Tip 3: Hav en passende billede/tekst balance

Når du har styr på det tekniske og dine lister er ryddet op, kan du begynde at fokusere på selve indholdet i dine e-mails. Vi ser ofte, at virksomheder blot indsætter en illustration eller et billede med tekst i deres e-mails i stedet for reel tekst. Det kan virke som en fin idé, fordi det giver dig mulighed for at bruge fx Photoshop eller Canva som en nem løsning til at lave et fedt design. Der er bare ét problem: Hvis du ikke har nok tekst, kan e-mailklienterne ikke vurdere om din e-mail er relevant for modtageren.

Undgå derfor at indsætte for meget tekst i dine illustrationer og brug i stedet en reel tekstblok til det, så e-mailklienterne har mere indhold at vurdere din e-mail ud fra. En god tommelfingerregel er at have omkring 500 ord i dine e-mails. Men grundlæggende set skal du bare forsøge at have en god balance mellem billeder og tekst – så minimerer du risikoen for at blive ramt af spamfiltreret. Hvis du har for mange billeder, kan din e-mail også ende med at være for tung til at blive leveret.

Tip 4: Undgå spamtrigger ord

Selvom e-mailklienterne i dag fokuserer på meget andet end ord og indhold i dine e-mails, er det stadig et område, der er en del af sorteringsprocessen ift. spam.

Det er fx ord som: Gratis, 100 % tilfredshed, vilde tilbud, vind x, præmie osv. Forskellige e-mailklienter har forskellige lister med spamtrigger ord, men du kan stadig finde lister med ord, du generelt set bør undgå.

Hvis det er helt umuligt for dig at udarbejde din e-mail uden at bruge et af ordene på listen, er det selvfølgelig ikke verdens undergang. Du skal bare være opmærksom på, at der er risiko for, at nogle af dine modtagere ikke får din e-mail i indbakken. Derudover skal du huske, at dit omdømme gradvist bliver skadet, hvis du ofte bruger ordene.

Det er selvfølgelig de færreste personer, der lige kan huske hele listen i hovedet. Vores bedste råd er derfor, at hvis du er i tvivl, om et bestemt ord er på listen, kan du med fordel tjekke det og evt. omformulere din sætning. En god tommelfingerregel i denne sammenhæng er at undgå clickbaitord.

Tip 5: Undgå tunge e-mails

Som udgangspunkt bør du holde dine e-mails under 100 KB. Gmail forkorter bl.a. din e-mail, hvis den er over 102 KB. Derfor bør du undgå unødvendige billeder, tekst eller links, hvis de ikke har en reel funktion ift. dit budskab.

Vores bedste råd er, at du holder din e-mail kort, simpel og relevant (ift. mængden af indhold). Hvis du har meget information, kan du indsætte et link til en landingsside på dit website, hvor du uddyber. Det samme gælder, hvis du vil sende vedhæftede filer. Vedhæft aldrig filer, da det mindsker din troværdighed hos e-mailklienterne. Gør i stedet brug af en landingsside, hvor man kan downloade filen.

Hvad gør jeg, hvis mit omdømme allerede er blevet skadet?

Hvis dit omdømme allerede er skadet, kan det tage lang tid at genopbygge det. Det kræver bl.a., at dine modtagere begynder at interagere med dine e-mails – og det er svært, hvis de ender i spammappen. Derfor er det vigtigt, at du følger ovenstående råd, inden det sker. Når du begynder at få lavere åbningsrater, skal du derfor reagere, før det er for sent. Lavere åbningsrater over tid betyder dårligere leveringsevne, og så ruller snebolden mod et skadet omdømme.

Du skal samtidig huske, at dit omdømme følger med, hvis du skifter e-mail platform. På trods af det, er det selvfølgelig stadig en god idé at rydde op i dine lister, inden du starter i den nye platform.

Hvis dit omdømme allerede er helt ødelagt, kan den sidste udvej være at skifte domænenavn – hvilket i mange tilfælde også betyder, at du skal skifte virksomhedsnavn. Og det er altså de færreste, der har tid og lyst til det.

Derfor bør du prioritere din leveringsevne.

Vil du prøve en dansk GDPR compliant e-mail platform med hurtig dansk support?

Vi tilbyder en gratis prøvekonto i Ubivox.

Prøv systemet, helt gratis

The following two tabs change content below.

Jeff Rasmussen

Jeg er partner i Ubivox og jeg har arbejdet med e-mailmarketing siden 2012 .

Til dagligt administrerer jeg salg, kundekontakt, marketing og kundesupport.

Nyeste indlæg af Jeff Rasmussen (se alle)