10 features, der gør det nemmere at lave nyhedsbreve med Ubivox

Når du skal vælge den rigtige e-mailplatform til at sende nyhedsbreve, kan markedet virke som lidt af en jungle. Antallet af platforme er stigende, og derfor kan det være svært at adskille dem og de forskellige muligheder fra hinanden.

For at give dig en bedre forståelse af helt konkrete funktioner, der kan gøre dit arbejde nemmere, når du bruger Ubivox til dine nyhedsbreve, har vi derfor lavet denne liste med 10 konkreter features.

Du kan både bruge listen, hvis du bruger Ubivox i dag eller hvis du overvejer at bruge vores platform.

1: Drag & drop editor

I Ubivox er det nemt for dig at trække og slippe relevante blokke ind i dit nyhedsbrev. Vi har valgt denne funktion til vores platform, så dit arbejde bliver nemmere og mere overskueligt, fordi du kan placere blokken lige præcis der, hvor du ønsker, at den skal være. Samtidig har vi opstillet editoren, så dit nyhedsbrev bliver vist imens du redigerer i det – du skal dog trykke ”gem”, for at de seneste ændringer vises i previewet.

2: A/B splittest

De fleste e-mailplatforme tilbyder splittests – og med god grund. Hvis du fx er i tvivl, om du skal bruge den ene eller anden emnelinje eller CTA, kan du køre en splittest og lade dine modtagere bestemme for dig. I Ubivox har vi udviklet vores splittest, så du først vælger de to udgaver, der skal testes på. Derefter vælger du kriteriet, der skal måles på – fx flest klik, færrest frameldinger eller færrest klager. Når det er klaret, skal du vælge hvor stor en procentdel, der skal testes på samt hvornår testen er færdig og hvornår vinderudgaven skal udsendes til resten af modtagerlisten. Som et ekstra lag, giver vi mulighed for, at du kan vælge en minimumsgrænse, der skal opnås, for at en af udgaverne kan vinde. Hvis der fx kun er 3 klik til forskel, kan der være tale om tilfældigheder. Hvis du har sat din grænse her, skal vinderudgaven dermed have mindst 3 klik mere end den anden udgave for at vinde og blive udsendt.

Husk altid kun at teste på én ting ad gangen, så du ved, hvad der helt præcis gør forskellen.

3: Indsæt videoer i din e-mail

Når man arbejder med nyhedsbreve, er man desværre begrænset ift. størrelsen på mediefiler, der kan indsættes i e-mailen. Det betyder, at man fx er nødsaget til at bruge GIFs som erstatning for videoer, hvis man ønsker et bevægende element. Men det giver ikke altid helt samme effekt, hvis man fx skal forklare noget i videoen. I Ubivox har vi tacklet denne udfordring ved, at du kan indsætte en blok, hvor der kommer et preview af videoen i form af et billede med en ”play”-knap over. Det betyder, at modtageren rent intuitivt vil trykke på billedet for at se videoen. Når det sker, åbnes e-mailen i browseren, hvor de kan afspille videoen direkte i nyhedsbrevet.

Fordelen ved denne tilgang er, at de ikke bare bliver dirigeret ind på en ekstern side med videoen, og glemmer at læse resten af nyhedsbrevet. Med vores løsning kan modtageren nemt scrolle videre i nyhedsbrevet, efter de har set den.

4: Flere sprogmuligheder

De fleste e-mailplatforme bliver som udgangspunkt tilbudt på engelsk. Den mulighed har du selvfølgelig også i Ubivox. Men som dansk nyhedsbrevssystem, var vores førsteprioritet at udvikle platformen på dansk. På et tidspunkt blev efterspørgslen for engelsk dog så stor, at vi gjorde noget ved det. Og når vi nu alligevel skulle oversætte platformen til engelsk, tænkte vi ”hvorfor stoppe der?”. For at gøre en lang historie kort, så blev resultatet, at du nu kan vælge mellem 9 forskellige sprogmuligheder:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Tysk
  • Spansk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Norsk
  • Svensk
  • Hollandsk

Når du åbner din Ubivox konto, skal du blot tilgå dine kontoindstillinger oppe i højre hjørne, og vælge et nyt sprog.

5: Avanceret statistik

På statistiksiden i din Ubivox-konto kan du se din generelle e-mail performance på tværs af kampagner, for dine forløb og for de enkelte nyhedsbreve ud fra de klassiske e-mail metrics: Åbninger, klik, klager, frameldinger, bounces, enheder, lokationer osv.

Vi har dog udvidet vores statistik, så du også kan se 24 timers visning for at fastlægge, hvornår dine modtagere er mest aktive i dine nyhedsbreve. Samtidig kan du opsætte mål for din indsats og downloade en opsummering i PDF-format, så det er nemt og hurtigt at visualisere værdien af indsatsen – det kan fx være brugbart, hvis du skal præsentere det til et afdelingsmøde eller lignende.

6: Sikker loginproces

Når vi nævner 2-faktor-godkendelse, er det ofte noget, der deler vandene. Nogle personer ruller øjne, imens andre er glade for det ekstra sikkerhedslag. Faktum er, at visse organisationer skal bruge det, for at opretholde et højt sikkerhedsniveau ift. deres processer for databehandling. Og netop derfor tilbyder vi muligheden for at slå det til på din konto.

7: Addons til overholdelse af GDPR

Det er ingen hemmelighed, at vi vægter datasikkerhed og GDPR højt. Først og fremmest mener vi, at man har et ansvar for at passe på modtagerens data, når man arbejder med e-mails og nyhedsbreve. Dernæst bliver vores platform benyttet af mange kommuner og offentlige instanser, der kræver et højt niveau af datasikkerhed. Derfor har vi udviklet flere features til at løfte niveauet på dette område.

Som bruger af Ubivox har du bl.a. mulighed for at opsætte regler for right to be forgotten. Det betyder, at dine modtagere og deres data bliver slettet helt fra vores system, når de framelder. Det lyder måske som en selvfølgelighed – men mange e-mailplatforme gemmer modtagerens data i en vis periode efter deres framelding. Og det kan være et brud på GDPR, hvis modtageren aktivt beder dig om at slette deres data.

Udover ovenstående, har du mulighed for at vælge vores addons, der fjerner personhenførbare statistik på dine modtagere. Det kan enten være gennem vores No stats, der fjerner alt statistik og tracking, eller med vores Generisk statistik, der stadig tillader generel statistik, men fjerner personhenførbare data.

8: Nem brugerstyring

Det kan ske, at en af de e-mailansvarlige i organisationen bliver opsagt. Men så kommer der formentlig en ny medarbejder til. Derfor skal det være nemt for dig at oprette og fjerne brugere i organisationens Ubivox-konto. Når du fjerner en bruger, bliver de automatisk logget ud af systemet og kan derefter ikke tilgå kontoen igen. Hvis I arbejder på tværs af landegrænser, kan du samtidig vælge sprog og tidszone, når du opretter en ny bruger.

9: Multikonti og koncernstruktur

Hvis du arbejder i en organisation, der er inddelt i flere forskellige afdelinger, kan det være en fordel at gøre brug af vores koncernstruktur.

Løsningen hjælper jer med simpelt og overskueligt, via en hovedkonto, at administrere konti til jeres afdelinger rundt omkring i landet eller verden. Alt styres fra hovedkontoen, og I kan oprette et ubegrænset antal afdelingskonti.

Fra en afdelingskonto kan medarbejdere i afdelingen på egen hånd administrere deres egen kommunikation via e-mail, og får jeres medarbejdere brug for hjælp, har I via hovedkontoen fuld adgang til lige præcis deres konto, så I kan se hvad de arbejder på, og hjælpe dem på vej.

Fakturering sker automatisk direkte til hovedkontoen, eller til afdelingskontoen, hvis du foretrækker det. Du vælger selv fra afdeling til afdeling, så du har fuld fleksibilitet i opsætningen, og du undgår intern afregning for dine afdelingskonti.

10: Åben platform, der kan integreres med jeres interne services

I de fleste tilfælde kommer Ubivox til at fungere som en del af en større helhed din organisation, fx sammen med et større forretningssystem eller kommunikationssystem.

Derfor har vi gjort platformen åben, så andre systemer kan tale med den. Platformen kan tage imod data udefra, men kan også levere data, bl.a. statistikker, til andre systemer.

Vi stræber altid efter at benytte enkle og branche-populære protokoller og åbne integreringsmodeller for at sikre den bredest mulig understøttelse til jeres systemer.

Hvis du har specielle ønsker til en integration, kan er du altid velkommen til at kontakte os, så vi kan finde den rigtige løsninger. Du kan bl.a. læse, hvordan vi har bygget specielle integrationer for Søfartsstryelsen, WWF Danmark, Erhvervsstyrelsen og Folkeskolen.dk – du kan læse mere om det lige her.

Få adgang til en dansk GDPR-compliant nyhedsbrevsløsning

Få din gratis demo til Ubivox allerede i dag.

Book en gratis demo
The following two tabs change content below.

Sophie Andersen

Nyeste indlæg af Sophie Andersen (se alle)